🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

تهیه دوچرخه دو نفره ویژه کم بینایان و نابینایان توسط شهرداری طبس و با پیگیری های انجمن نابینایان راه روشن

#خداقوت
#شهردار_طبس