🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

✅مراسم جزء خوانی قرآن کریم توسط کارکنان شهرداری طبس

◀️این مراسم هر روز صبح در محوطه شهرداری برگزار می شود.

? شبانی

 

تازه ترین اخبار