🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

مهندس بهارستانی شهردار طبس ضمن بازدید از پروژه بهسازی بلوار شهدا و پنج‌شنبه‌ بازار

شهرداری درباره مراحل اجرای کار رهنمودهایی ارائه کرد.

مهندس مرتضوی رئیس اداره عمران و شهرسازی در این بازدید حضور داشت.

قرار است، اقداماتی برای توسعه پنج‌شنبه بازار در راستای رفاه همشهریان و فروشندگان صورت گیرد.

#شبکه_خبری_شهرداری_طبس