🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

نشست مهندس بهارستانی شهردار طبس با مهندس حلاج مقدم مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان جنوبی

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان جنویی به تسریع در پروژه‌های عمرانی درحال اجرا بویژه طرح یادمان شهدای گمنام تاکید کرد.

مهندس حلاج مقدم درباره استفاده بهینه از نیروی انسانی شاغل در سیستم رهنمودهایی ارائه کرد.

در این دیدار مهندس مرتضوی رئیس اداره عمران و شهرسازی و آقای حیدرزاده مسئول حراست شهرداری طبس در این نشست حضور داشتند.