🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

مهندس مرتضوی رئیس اداره عمران و شهرسازی شهرداری طبس در حاشیه بازدید از بلوار درحال احداث شهدای منا گفت: در راستای صرفه‌جویی هزینه‌ها؛ کلیه امکانات و ماشین‌آلات داخلی شهرداری را برای احداث این بلوار بکار گرفته‌ایم.

وی تصریح کرد: پروژه بلوار شهدای منا براساس تاکید شهردار محترم مستقیما توسط نیروهای شهرداری درحال انجام است و مصمم هستیم این پروژه در سال‌جاری به سرانجام برسد.

مهندس مریدا مسئول واحد عمران شهرداری نیز در پروژه‌های عمرانی به طور مستقیم حضور دارد.