🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

نیروهای اداره عمران و شهرسازی شهرداری طبس در معابر عمومی مشغول بازگشایی مسیر روان‌آبها هستند.

مهندس حسین مرتضوی گفت: درحال حاضر تمام امکانات و نیروی انسانی اداره عمران و شهرسازی در سطح شهر مشغول خدمات‌دهی به همشهریان می‌باشند.