🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

#خدمت_بی‌منت

#باشهرمهربان_باشیم

? تلاش خستگی‌ناپذیر همکار عزیز بسیجی آقای مهدی محمدی سرتیم خدمات شهری در زمان بارش رحمت الهی یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴٠٠ برای بازگشایی مسیر آبهای روان

⭕️ متاسفانه برخی شهروندان با ریختن زباله و نخاله در کانال‌های دفع آبهای سطحی، باعث انسداد شده و در زمان بارش‌های مقطعی و ناگهانی موجب ایجاد سیلاب در خیابان می‌شود.

? کاش بجای ثبت و انتشار فیلم و عکس توسط اندک افراد ناآگاه و به تمسخر گرفتن تلاش نیروهای خدوم اداره خدمات و ایمنی شهری و خادمین مردم در شهرداری؛ به برخی همشهریان که این چنین زحماتی ایجاد می‌کنند؛ تذکر دهیم یا مراتب را به تلفن‌‌های ۱۲۵ و ۱۳۷ اعلام کنیم تا از طریق بازرسی شهرداری با متخلفین برخورد شود.

✍ روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس