🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

تبریک روز معلم

نیمکت های چوبی بیشتر از درختان جنگل میوه می‌دهند؛ چون ریشه در تلاش معلم دارند. ? #روز_معلم را به اساتید فرهیخته و کادر آموزشی شهرستان