🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

تقدیروتشکر؛

هوالواقف

جناب آقای مهندس بهارستانی

❇️ شهرداردوست داشتنی وخدوم شهرطبس

باسلام واحترام؛
اینجانب به دلیل التفات جنابعالی درخصوص “نصب تابلوی عمارت سردرب باغ گلشن با ذکر “نام واقف خیراندیش این باغ که ازآثاروبناهای خیر واقف است “
صمیمانه تقدیر و تشکر می نمایم.
این ظرافت دیدگاه معنوی و حس نوع دوستی و ذوق سلیم درعقیده و دیدگاه معنوی جنابعالی،ستودنی است .

✍️ خدائی
رئیس اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان طبس