🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

مهندس بهارستانی شهردار طبس به دیدار آقای دکتر زمانی و خانم دکتر بقایی رفت و ضمن قدردانی از حضورشان در شهرستان، از این زوج پزشک طبسی تجلیل کرد.

در این دیدار که رئیس اداره خدمات و ایمنی شهری و مسئول پیگیری‌های ویژه شهردار حضور داشتند، از فرزندان طبس که خود را وقف خدمت به همشهریان کرده‌اند، سپاسگزاری شد.

گفتنی است؛ دکتر زمانی پیشرو در مدیریت منابع آب و دکتر بقایی از فعالین محیط زیست در حمایت از مدیریت پسماند شهری و تفکیک زباله از مبداء هستند.