🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

❇️ جلسه هماهنگی پیرامون تفاهم نامه همکاری شهرداری با مرکز بهداشت و درمان طبس

با حضور #بهارستانی شهردار طبس ، #امینی ریاست محترم شورای اسلامی شهر ، و دکتر #گازرانی و #زمانی از مرکز بهداشت

? ۱ آبان ۹۸

✍️روابط عمومی شهرداری طبس