🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

مهندس بهارستانی شهردار طبس با حضور میدانی در معابر شهری از اولین ساعات صبح امروز یکشنبه ۱۹ فروردین ۹۸ ضمن کنترل دقیق روان‌آب‌ها و تغییر مسیر آنها به سمت رودخانه‌ها از آبگرفتگی معابر تاحد امکان پیشگیری کرد.

بهارستانی از مساعدت سرپرست معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان، شورای نهرین و برخی دستگاه‌های اداری همراه در پیشگیری از آسیب‌ روان‌آبهای شهری قدردانی کرد.

گفتنی است، ساخت و سازهای غیرمجاز در بستر و یا حاشیه رودخانه‌ها و نیز ترازبندی نامناسب معابر در گذشته باعث می‌شود، حجم چشمگیری از روان‌آب‌ها به داخل شهر منحرف گردد و همین معضل موجب زحمت چندبرابری شهرداری در مواجه با بارش‌های سال‌های اخیر گردیده است.