🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ به گزارش روابط عمومی شهرداری، شهردار طبس در مراسم قرائت قرآن صبح امروز از تغییرات مدیریتی در شهرداری طبس خبر داد.

◀️مجید بهارستانی با تقدیر و تشکر از زحمات تک تک پرسنل بخصوص روسای ادارات و مسئولین واحدهای شهرداری خاطر نشان کرد: ما از عملکرد کلیه پرسنل که به رغم کمبودها و مشکلات، صادقانه تلاش می کنند رضایت داریم و این جابجایی ها صرفاً به منظور تقسیم کار بهتر و استفاده از شیوه های نوین مدیریتی است و نباید برداشت منفی از آن کرد.

◀️وی در ادامه یادآور شد: ایام عمر و دوران خدمت با سرعت می گذرد و چه بهتر که فرصت دور هم بودن را قدر بدانیم و به یکدیگر کمک کنیم تا کارها به نحو احسن انجام شود.

◀️بنا بر این گزارش، مسئولیت واحد موتوری به محمود سنگکی، مسئولیت واحد تاسیسات به مجتبی معمارزاده و مسئولیت واحد فضای سبز و بازرسی به محمد قلی زاده واگذار شده است.

◀️همچنین مهدی قلی زاده بعنوان رابط شهرداری در حوزه خدمات شهری معرفی گردید.

◀️شهردار طبس با آرزوی موفقیت برای کلیه کارکنان، از زحمات محمود سنگکی، مجتبی معمارزاده و سید مرتضی رحیمی در واحدهای خدمات شهری و موتوری تشکر و قدردانی کرد.