🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

هندس مجید بهارستانی_ شهردار طبس با حضور در بیمارستان آتیه تهران از دکتر تقوی نژاد_ رئیس سازمان مالیاتی کشور عیادت کرد.

این دیدار که در معیت دکتر عبدالله زاده معاون حقوقی و پارلمانی سازمان صدا و سیما انجام شد، جهت پیگیری حقوق شهرستان طبس در موضوعات مالیاتی بود.

قرار است به زودی شهردار طبس با پیگیری و رایزنی دکتر عبدالله‌زاده، دیداری رسمی با رئیس سازمان مالیاتی کشور داشته باشد.

گفتنی است؛ شهرداری طبس در قانون استانی شدن تقسیم درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده، متضرر شده است که مهندس بهارستانی درباره این موضوع با رئیس سازمان مالیاتی کشور گفتگو خواهد کرد.

#شبکه_خبری_شهرداری_طبس