🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

❇️ جلسه ی شورای اسلامی شهر طبس و مهندس #بهارستانی با رییس و کارشناسان

دانشکده فنی امام علی (ع) بیرجند جناب استاد #نخعی ، #عابدزاده و دکتر #مشفقی و جناب #دانشمند در خصوص اهمیت فنی و حرفه ای و مشکلات پیش رو و گفتگو پیرامون همکاری شورای اسلامی و شهرداری

⏰ ۱۸ آبان ۹۸

✍️روابط عمومی شهرداری طبس