🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

جلسه کمیته نظارت عالیه استان خراسان جنوبی با حضور مهندس مرتضوی رییس اداره عمران و شهرسازی شهرداری طبس

دوشنبه مورخ ۹۹/۳/۲۶ ساعت ۱۱ در محل شهرداری جلسه تشکیل و در مورد تعامل بیش از پیش نظام مهندسی و شهرداری در مورد مسائل مربوط به تخلفات ساخت و ساز شهری گفتگو و تبادل نظر صورت پذیرفت.

در این نشست مهندس مرتضوی بر دغدغه مشترک نظام مهندسی ساختمان و شهرداری طبس مبنی بر ساخت و ساز فنی و ایمن تاکید نموده و عنوان کرد، نظام مهندسی بعنوان بازوی فنی شهرداری محسوب می‌گردد.

خانم مهندس میرکاظمی عضو هیات مدیره سازمان استان و رئیس کمیته نظارت عالیه بر همکاری فیمابین نظام مهندسی و شهرداری تاکید و از مجموعه اقدامات شهرداری طبس در جهت الکترونیکی شدن روند صدور و تمدید پروانه ها تقدیر نمودند.

مهندس بهدانی دبیر کمیته ماده ۳۵ راه و شهرسازی نیز در این جلسه از اقدامات شهرداری در جهت ارتقاء کیفیت ساخت و ساز طبس در تعامل با نظام مهندسی در قالب بازدیدهای مشترک کارگروه ارتقاء ایمنی و نظارت مضاعف تشکر نمود.