🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

تعامل شهرداری و نظام مهندسی

جلسه کمیته نظارت عالیه استان خراسان جنوبی با حضور مهندس مرتضوی رییس اداره عمران و شهرسازی شهرداری طبس

تعامل اداری شهرداری و سپاه طبس

? مهندس مجید بهارستانی شهردار طبس در دیدار با سرهنگ دوم پاسدار علی خبازی فرمانده ناحیه‌ مقاومت بسیج شهرستان به تعامل بین دستگاهی در راستای

تعامل مدیران شهری و دانشگاه آزاد طبس

? رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و مهندس بهارستانی شهردار طبس؛ در دیدار با دکتر نجفی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی این شهرستان؛ ضمن تاکید