🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

? مهندس مجید بهارستانی یزدی شهردار طبس در نشست مشترک با مهندس حسنی مدیر امور آب شهرستان؛ ضمن تبریک انتصاب وی؛ درباره تعامل اداری بیشتر تاکید کرد.

? شهردار طبس از خدمات مهندس محمدزاده مدیر سابق امور آب شهرستان قدردانی و ابراز امیدواری کرد: با تلاش مضاعف و احساس مسئولیت بتوانیم در محضر نظارت الهی و قضاوت مردم قدرشناس، سربلند باشیم.

? در این نشست مهندس مقدس‌زاده رئیس اداره خدمات و ایمنی شهری و جمعی از کارشناسان و مسئولان واحدهای شهرداری طبس حضور داشتند.