🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

جلسه شهردار با پرسنل اداره عمران و شهرسازی

جلسه مشترک مهندس حسین مرتضوی رئیس و کارکنان  اداره عمران و شهرسازی شهرداری با مهندس #محمد_نصیری شهردار طبس برای هماهنگی و ابلاغ سیاست های حوزه عمران و شهرسازی شهری برگزار گردید.

================
☎️سامانه تلفنی
۱۳۷
۰۵۶۳۲۸۳۰۱۳۷
٠۵۶۳۲۸۲۵٠٠٠
سایت شهرداری
tabas.ir
اینستاگرام
http://instagram.com/shahrdari.tabas
تلگرام

 

tabasgolshan131