🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

?آقای « علی عدالت پناه » معاون مدیر کل و معاون حسابرسی مالیاتی شهرستان طبس و به همراه آقای صنعتی و خانم جمشیدی، روسای امور حسابرسی مالیاتی اداره امور مالیاتی شهرستان طبس، ظهر دوشنبه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۱ به منظور تعامل هرچه بهتر دو مجموعه با مهندس #محمد_نصیری شهردار طبس دیدار و گفت و گو کرد.

?عدالت پناه گفت: تعامل هرچه مطلوب با مجموعه شهرستان به ویژه شهرداری که توسعه شهری به تحقق در آمد های این مجموعه مرتبط است با همکاری فی مابین که اساس دوره جدید مدیریتی در دارایی است به جد دنبال خواهد شد.

?مهندس نصیری شهردار طبس در این.جلسه به بررسی و تبیین راه های همکاری دو مجموعه و توجه به موضوع تحقق هرچه بیشتر عدالت مالیاتی در شهرستان پرداخت و در حضور متولی در آمد های مالیاتی شهرستان بر مسئله راهکارهای افزایش سهم در آمد های مالیاتی شهرداری برای توسعه شهری و همچنین لزوم انتقال تمامی پرونده های دارایی مجموعه های اقتصادی دارای کارگاه در منطقه به اداره دارایی شهرستان تاکید نمود.

✍️روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس