🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

نشست آقای امینی رئیس و خانم حسین‌پور عضو شورای اسلامی شهر و مهندس بهارستانی شهردار طبس با دکتر امیرحسنخانی نماینده مردم طبس در مجلس شورای اسلامی و دکتر عابدی سرپرست استانداری خراسان جنوبی

این جلسه در سالن کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی انجام شد.