🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور

.

 دیدار مجید بهارستانی شهردار و محمود امینی رئیس شورای اسلامی شهر طبس با دکتر ناظمی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس

◀️ این دید‌ار به منظور تبریک آغاز سال تحصیلی و آشنایی با فعالیت های دانشگاه آزاد صورت گرفت.

◀️ شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر طبس پس از این دیدار از مجتمع آموزشی و پرورشی سما وابسته به دانشگاه آزاد بازدید کردند.