🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

✅ دیدار مهندس ماسوری مدیرکل راه آهن شرق با مهندس بهارستانی شهردار طبس 

تازه ترین اخبار