🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

✅ دیدار مهندس ماسوری مدیرکل راه آهن شرق با مهندس بهارستانی شهردار طبس