🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

تعامل اداری

✅ دیدار مهندس ماسوری مدیرکل راه آهن شرق با مهندس بهارستانی شهردار طبس 

خدمات شهری

✅ تصاویری از اجرای طرح محله به محله و کار گروهی واحدهای شهرداری در بلوار گلستان و شهرک کوثر

شب بازار

#هم_اکنون ✅شب بازار مسکن مهر

تازه ترین اخبار