🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

? مهندس سحرخیز مدیر امور برق شهرستان با مهندس بهارستانی شهردار طبس دیدار و گفتگو کرد.

✍️ این دیدار در راستای تعامل اداری و توسعه شهری برای رفاه همشهریان انجام‌ گرفت.