🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

تجمع در آرامستان ها ممنوع

⛔️ با توجه به شیوع ویروس کرونا و تاکید ستاد شهرستانی مبارزه با کرونا از همشهریان و ساکنین محترم منطقه دیهشک تقاضا میشود در ایام