🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

✅ جلسه تعیین وضعیت زمین های تعاونی های مسکن و شهرک های مسکونی

◀️ اداره عمران و شهرسازی شهرداری طبس وضعیت آماده سازی شهرک های زیباشهر، رضوانشهر، فاز یک و دو، فرهنگیان و زمین های تعاونی نگین ساز را بررسی می کند.

 

تازه ترین اخبار