🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

ترمیم آسفالت کوچه ها و مناطق مختلف با تلاش نیروهای واحد عمران شهرداری طبس

گفتنی است ترمیم آسفالت شهری در برنامه ابتدای و به زودی پس از ورود محموله های قیر برخی معابر به صورت گسترده زیرپوشش آسفالت خواهد رفت

================
☎️سامانه تلفنی
۱۳۷
۰۵۶۳۲۸۳۰۱۳۷
٠۵۶۳۲۸۲۵٠٠٠
سایت شهرداری
tabas.ir
اینستاگرام
http://instagram.com/shahrdari.tabas
تلگرام
@tabasgolshan1310
✍️ روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس

1400/10/21