🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

❇️مهندس #بهارستانی شهردار طبس، سرکارخانم #حسین_پور عضو شورای اسلامی شهر

#مقدس_زاده رئیس اداره خدمات و ایمنی شهری از #غلامرضا_عبدالرحیمی بابت حفظ و نگه داری گل کاری ابتدای بلوار شهیدباهنر(بازگ) تقدیر نمودند.

✍️روابط عمومی شهرداری طبس