🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

مهندس جعفر بورنگ معاون سازمان عمران و توسعه آستان قدس رضوی و شهردار سابق شیروان و طبس با حضور دوستانه در شهرداری طبس به جمع همکاران سابق خود آمد و مورد استقبال گرم کارکنان قرار گرفت.

مهندس بهارستانی شهردار طبس ضمن ابراز خرسندی از حضور مهندس بورنگ از وی خواست تا مجموعه مدیریت شهری را از راهنمایی‌های خود بهره‌مند کند.