🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

?نهم اردیبهشت، روز ملی شوراها

در تقویم رسمی کشور ما (#ایران) روز نهم اردیبهشت به عنوان روز شوراها یاد شده است. شورا یک اصل عقلی است که آموزه های دین اسلام در کتاب و سنت نیز بر آن صحه گذاشته است.

#انقلاب_اسلامی ایران نیز که بر مبنای آموزه های اسلامی در چارچوب هدف سلبی خود با استبداد و خودرایی فرمانروایان به مبارزه برخاست و تحقق مشارکت عمومی مردم در تعیین سرنوشتشان را به عنوان یک هدف ایجابی برگزید. اصل ارزشمند شورا را مورد توجه جدی قرار داد و قانون اساسی هنگامی که در بیان اصول کلی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی در اصل ششم شیوه اداره امور کشور را بر آراء عمومی مبتنی کرد و روش آن را انتخابات قرارداد، به موازات اشاره به انتخاب رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از انتخاب اعضای شوراهای اسلامی نیز به عنوان ابزاری برای تحقق #حاکمیت_مردم و تجلی اراده عمومی یاد کرده است.

?واجب میدانیم این روز با شکوه را به همه‌ اعضای شورای اسلامی شهرطبس که با نهایت خلوص و از خود گذشتگی وظیفه‌شناسی در حل مشکلات مردم شهر خالصانه تلاش و کوشش می‌نمایند، #تبریک و #تهنیت عرض می نمایم.

✍️ روابط عمومی‌شورای اسلامی شهر و‌ شهرداری طبس