🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

نیمکت های چوبی بیشتر از درختان جنگل میوه می‌دهند؛ چون ریشه در تلاش معلم دارند.

? #روز_معلم را به اساتید فرهیخته و کادر آموزشی شهرستان طبس مبارک

 

✍روابط عمومی شهرداری طبس