🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

تلاش شبانه نیروهای پرتلاش واحد تاسیسات شهری شهرداری طبس در برپایی و تکمیل احداث عملیات توسعه گلخانه شهرداری

✍️روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس