🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

تلاش شبانه نیروهای پرتلاش واحد تاسیسات شهری شهرداری طبس در برپایی و تکمیل احداث عملیات توسعه گلخانه شهرداری

✍️روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس