🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

گوشه ای از تلاشها و اقدامات سربازان واحد تاسیسات شهری شهرداری طبس در آستانه عید نوروز

بهسازی روشنایی معابر شهرداری، تجهیز و نوسازی ناوگان گاری های شهری، ترمیم تاسیسات آب و برق میدان امام و باغ گلشن و پارک کودک و همچنین تاسیسات کارخانه آسفالت و همکاری در ساخت المان های نوروزی بخشی از تلاش های شبانه روزی کارکنان واحد تاسیسات شهرداری می باشد

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس