🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

✍️ رنگ‌آمیزی و بهسازی کارخانه آسفالت شهرداری طبس

? محمد مرادی