🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✍️ رنگ‌آمیزی و بهسازی کارخانه آسفالت شهرداری طبس

? محمد مرادی