🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

#زمان_بندی_جمع_آوری_زباله
#روز_های_فرد

برنامه زمانبندی جمع آوری زباله در مناطق مختلف شهر در محدوده زمانی روزهای فرد: یکشنبه سه شنبه و پنجشنبه در تصویر فوق و نمایش داده شده است.

شهروندان محترم تقاضا می شود در جهت تحقق شهری پاک، زیبا و تمیز زباله های خود را در روزهای تعیین شده منطقه خود و در ساعت ۲۱ جلوی درب منازل خود قرار دهید تا خادمان شهر نسبت به جمع آوری و انتقال آن اقدام نمایند.

لازم به ذکر است همشهریان عزیز می توانند مسائل و مشکلات مرتبط با حوزه خدمات شهری و جمع آوری زباله و نظافت شهری را به سامانه ارتباط مردمی ۱۳۷ گزارش دهند

✍️روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس

 

 

#زمان_بندی_جمع_آوری_زباله
#روز_های_زوج

برنامه زمانبندی جمع آوری زباله در مناطق مختلف شهر در محدوده زمانی روزهای زوج: شنبه،  دوشنبه و چهارشنبه در تصویر فوق و نمایش داده شده است.

شهروندان محترم تقاضا می شود در جهت تحقق شهری پاک، زیبا و تمیز زباله های خود را در روزهای تعیین شده منطقه خود و در ساعت ۲۱ جلوی درب منازل خود قرار دهید تا خادمان شهر نسبت به جمع آوری و انتقال آن اقدام نمایند.

لازم به ذکر است همشهریان عزیز می توانند مسائل و مشکلات مرتبط با حوزه خدمات شهری و جمع آوری زباله و نظافت شهری را به سامانه ارتباط مردمی ۱۳۷ گزارش دهند

✍️روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس