🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

بررسی طرح‌های پیشنهادی در راستای مهار و جمع‌آوری سگ‌های ولگرد 

? مهندس بهارستانی شهردار طبس در جلسه‌ای فوری با دوست‌داران حیوانات و کارشناسان شهرداری به بررسی طرح‌های پیشنهادی در راستای مهار و جمع‌آوری سگ‌های ولگرد پرداخت.

✍️ آقایان زرگران، لطفی فاطمی، عباسی، کاملی، مرادی، خورشیدی و رضائیان به تشریح طرح‌های خود پرداخته و ضمن ببان نظرات؛ خواستار همکاری دستگاه‌های متولی در این زمینه شدند.

? براساس قانون ساماندهی سگ‌های ولگرد فرماندار_ شهردار_ رئیس اداره حفاظت محیط زیست_ رییس مرکز بهداشت_ رییس دامپزشکی_ نماینده بخشداران_ نماینده دهیاران_ نماینده نیروی انتظامی_ نماینده دادستانی و نماینده انجمن حمایت از حیوانات شهرستان؛ اعضای کارگروه ساماندهی سگ‌های ولگرد هستند.

? دکتر نصیرایی دامپزشک و رییس قرارگاه سازندگی شهرستان؛ مهندس مقدس زاده رییس اداره خدمات و ایمنی شهری، آقای محمدی رییس اداره توسعه مدیریت و منابع و جمعی از کارشناسان و مدیران دوایر شهرداری طبس حضور داشتند.