🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

ویژه برنامه 9 دیماه در شهرداری طبس

? جلسه بصیرتی همراه با خاطرات ارزشمند از سردار دلها #حاج_قاسم_سلیمانی ? همراه به زمزمه #زیارت_عاشورا ? سخنران: استاد ناظریایثارگر جانباز و راوی دفاع مقدس؛