🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

نشست تخصصی آقای امینی رئیس شورای شهر و مهندس بهارستانی شهردار طبس

با مهندس مغانلو مدیرکل دفتر فنی و برنامه‌ریزی عمرانی وزارت کشور با حضور مهندس حمزه‌ای در وزارت راه