🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

9665

9665

به گزارش روابط عمومی شهرداری طبس حمید حلاج مقدم در سفر یک روزه خود به طبس از برخی پروژه های در حال اجرای شهرداری طبس بازدید کرد و از نزدیک در جریان پیشرفت پروژه ها و مشکلات پیش رو قرار گرفت. 

 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان جنوبی از پروژه‌های  بلوار شهدای منا، مجتمع تجاری طبسیان، بلوار و یادمان شهدای گمنام، بهسازی رواق‌های بازار مرکزی شهر، بلوار شهدا، آسفالت معابر شهری و… بازدید کرد.

حلاج مقدم در ادامه سفر خود در جمع  اعضای شوراهای اسلامی شهر و شهرستان طبس حضور یافت و به طور تخصصی مشکلات منطقه را با نمایندگان مردم مورد بررسی قرار داد.

 

 photo ۲۰۱۹ ۰۱ ۱۶ ۱۰ ۵۹ ۲۶

photo ۲۰۱۹ ۰۱ ۱۶ ۱۱ ۰۳ ۵۲

photo ۲۰۱۹ ۰۱ ۱۶ ۱۱ ۰۸ ۰۹