🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ بازدید مهندس بهارستانی و خانم حسین پور از کارگاه صنایع دستی آفرینش

? این دیدار به منظور استفاده از هنرهای بومی در ساخت المان های نوروزی صورت گرفت.

#شبکه_خبری_شهرداری_طبس