🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

❇️ بازدید مهندس #بهارستانی از نمایشگاه صنعت و ساختمان طبس

این نمایشگاه تا ۲۴ آبان و در سالن کوثر دایر می باشد.

✍️روابط عمومی شهرداری طبس