🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

تلاش برای توسعه

? مهندس بهارستانی صبح امروز دوشنبه ۸ دی‌ماه ۹۹ از فعالیت نیروهای شهرداری طبس در حوزه های عمرانی، خدمات شهری و فضای سبز بازدید کرد.

✍️ شهردار طبس در حاشیه این بازدید ها ضمن توصیه به تسریع در انجام امور به دقت نظر و کیفیت کار تاکید کرد.

? مهندس بهارستانی می گوید: معتقدیم که در حوزه فضای سبز شهری طبس ما نباید وارد کننده باشیم و با توسعه گنجینه ها و گلخانه های بومی؛ لازم است فضای سبز شهری را به سمت گیاهان سازگار هدایت کنیم که در این راستا احداث یک گلخانه بزرگ در محوطه بوستان شهدای گمنام از یک سال پیش در دستور کار قرار گرفت و امروز در مراحل کاشت نهال و برداشت گل های تدارک دیده شده است.

? گفتنی است؛ محصول گلخانه موردنظر به زودی در بلوارهای شهر توزیع و فضای سبز شهری زیر کاشت بوته های گل شب‌بو قرار خواهد گرفت و حجم گسترده‌ای از انواع گل‌های رُز و نسترن در دست تولید می‌باشد.