🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

شهادت حضرت فاطمه{س}تسلیت باد

امشب، مدینه در دلش درد است، بانوحال و هوای کوچه ‌ها سرد است، بانو پشت دری، یاس سپیدی، سخت پژمردیــاس عــزیز مــن، چرا زرد است،