🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

❇️ بازدید و نظارت مهندس #بهارستانی شهردار و #مرتضوی رئیس اداره عمران و شهرسازی شهرداری

و #محمدی رئیس اداره توسعه مدیریت و منابع از روند اجرای آسفالت معابر و مدارس در آستانه آغاز سال تحصیلی

? ۳۱ شهریور۹۸

✍️روابط عمومی شهرداری طبس