🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

مهندس بهارستانی شهردار طبس پس از انتشار مطلبی با موضوع گلایه از تجاوز سودجویان به بستر رود خانه میدان شهید جعفری از این مکان بازدید کرد.

شهردار طبس، جهت بازگشایی مسیر رودخانه تدابیری اتخاذ کرد که اکنون بدلیل روان بودن جریان سیلاب امکان پیاده‌سازی نیست اما در آینده با همکاری مقام قضایی و دستگاه متولی رودخانه، نسبت به تعریض اقدام خواهد شد.