🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

بازدید از پل شهید جعفری

مهندس بهارستانی شهردار طبس پس از انتشار مطلبی با موضوع گلایه از تجاوز سودجویان به بستر رود خانه میدان شهید جعفری از این مکان بازدید