🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ بازدید مشترک روسای ادارات خدمات و ایمنی شهری و توسعه مدیریت ومنابع انسانی شهرداری طبس از تعمیرگاههای خودروهای سنگین و تامین قطعات ماشین آلات سطح شهر طبس

? این بازدید در راستای تسهیل در روند جدید تامین قطعات و تعمیرات خودرو های سنگین وتامین اعتبار لازم ونحوه پرداخت آنها صورت پذیرفت.

? محمود سنگکی