🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

کارشناسان بهره برداری؛ تعمیرات ‌؛ آموزش سایت موتوری شهرداری مشهد از مجموعه تحت مدیریت اداره خدمات و ایمنی شهری شهرداری طبس بازدید کردند.

این گروه که به منظور ارزیابی؛ آموزش و ارائه راهکاری اقتصادی استفاده از تجهیزات در شهرداری به طبس سفر کرده است؛ بزودی برنامه مدونی را ارائه خواهد کرد.

مهندس تیمور مقدس‌زاده خسروی رئیس اداره خدمات و ایمنی شهری شهرداری طبس در توضیح خبر گفت: مصمم هستیم با برنامه‌ای اساسی برای برون رفت از بحران مالی به سمت و سوی درآمدزایی ماشین آلات و تجهیزات شهرداری به نفع عموم حرکت کنیم و امیدواریم در سال جاری با همکاری مردم و همکاران؛ شاهد نتایج خوبی در این زمینه باشیم.