🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

برادران علیپور که از کسبه پیشکسوت در بازار مرکزی شهر هستند؛ پیش از ظهر امروز با حضور در شهرداری طبس ضمن پرداخت دیون ملک خود از خدمات مهندس بهارستانی قدردانی کردند.

این پرداختی بابت عوارض ارزش افزوده ناشی از توسعه رواق‌های بازار مرکزی شهر بوده و این دو مالک ضمن استقبال از طرح‌های عمرانی به شهردار طبس برای انجام خدمات شایسته، اخلاق حسنه و مردم‌داری خداقوت گفتند و از شهروندان بویژه اصناف میدان امام خمینی (ره) خواستند برای حمایت از طرح‌های عمرانی و توسعه شهر در پرداخت به موقع دیون خود به شهرداری اهتمام داشته باشند.

#شبکه_خبری_شهرداری_طبس